Likvidácia drobných stavebných odpadov

Jún 2012 / Prečítané 926 krát

   Mesto Pezinok prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktoré upravuje spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi. Sú to napr. dlaždice, kachličky, tehly, betón, porcelán, štrk, hlina, kamenivo. Netýka sa to iných odpadov, napr. nábytku, dreva, skla, kobercov, bielej techniky, ktoré sa likvidujú 2 x ročne počas jarného a jesenného upratovania! Drobné stavebné odpady vznikajú v domácnosti pri udržiavacích stavebných prácach, napr. pri úprave interiéru ako je prestavba bytového jadra, zárubní, podláh a pod. alebo exteriéru, napr. úprava dvora, budovanie chodníka, likvidácia starých betónov a pod. Ukladanie takéhoto odpadu do nádob a kontajnerov alebo ponechanie na kontajnerovom stanovišti je zakázané.
Na zber drobných stavebných odpadov bude slúžiť 1 x týždenne vyhradené miesto v uzavretom areáli na Fajgalskej ceste (v areáli bývalej motokárovej dráhy). Od 15. júna je na odovzdávanie odpadu stanovený každý piatok v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.
Pri odovzdaní odpadu sa musí držiteľ preukázať občianskym preukazom, resp. dokladom o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Odovzdanie odpadu je bezplatné. Jedna osoba môže doviezť ročne maximálne 1 m3 odpadov.

 

(OM - OŽP, KS a D)


Ohodnoťte článok: