Pýtame sa poslancov MsZ

Jún 2012 / Prečítané 1580 krát

   Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:

František Féder, poslanec za volebný obvod č. 4

1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?

- Otázka z vašej strany smeruje na volebný obvod číslo IV., za ktorý som poslancom MsZ. Moja odpoveď je totiž trošku rozšírená a to:
Niektorí z nás, čo sme išli do predvolebného „boja“ (bol som poslancom od roku 1992 do 2006 a potom od roku 2010) sme mali nejakú predstavu, čo všetko pre svoj obvod „vyboxujeme“. Ja som išiel s tým, že nebudem striktne presadzovať iba svoj volebný obvod. Za moje volebné roky (17 rokov) som kandidoval za obvod I. a IV. Vždy som presadzoval a presadzujem, že sme poslancami pre celé naše mesto Pezinok a nie iba výhradne pre určitý obvod. Myslím si, že väčšina občanov mesta aj takto pristupuje k volebným urnám. Nesúhlasím s tým, že niektorí poslanci v meste striktne presadzujú svoj volebný obvod nad mestom Pezinok, myslím si, že to nie je celkom v poriadku, veď máme jeden mestský rozpočet a všetci žijeme v jednom meste, v našom Pezinku. Moja priorita pre „môj volebný obvod Pezinok“ je: účasť verejnosti na verejných veciach; zodpovednosť, rozhodnosť, koncepcia, logika, efektívne hospodárenie; životné prostredie; sociálna starostlivosť, kultúra, školstvo, šport; kvalitná a funkčná samospráva.
Toto všetko sa rozhodujúcim spôsobom podpisuje pod kvalitu života Pezinčanov.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Moja skúsenosť hovorí, že dennodenné stretnutia s občanmi v uliciach mesta, rozhovory a vypočutie ich problémov a návrhov sú tou správnou cestou ako sa spolupodieľať, tvoriť a zveľaďovať naše mesto Pezinok. Ďalšie možnosti sú poslanecké dni, poslanecké schránky, zverejnené naše e-mailové adresy a telefónne čísla na internete. Toto všetko pomáha pri rieše
ní spoločných konkrétnych problémov. Znepokojuje ma, keď niektorí občania, dokonca i poslanci dávajú podnety na súd a tak zdržujú ba znemožňujú prácu zamestnancov nášho mestského úradu (to nehovorím o tom, čo to stojí financií z rozpočtu).

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

- To, čo bolo viackrát prezentované – obchvat mesta Pezinok, celá dopravná situácia, doriešenie predškolských zariadení a iné...
Ale podľa mňa najviac chýba vzájomná úcta, ohľaduplnosť ľudí a dobré medziľudské vzťahy, porozumenie, rešpektovanie a kompromis, aby sa naštartované veci, ktoré sú dlhodobou záležitosťou, podarilo dosiahnuť v záujme väčšiny nás Pezinčanov a nie úzkych bohatých skupín.
Mrzí ma, že časť našej mládeže sa nezapája do zveľaďovania a spolupráce v meste. Ak, tak iba ničením a znečisťovaním spoločných verejných priestranstiev v meste (viď večer a ráno zámocky park, parkovisko pred zámkom a tak ďalej.) Aj touto cestou vyzývam rodičov, aby sa zaujímali, kde trávia čas a čo robia ich ratolesti po večeroch (piatok, sobota, nedeľa). Mali by sme byť lokálpatriotmi všetci, čo sa cítime Pezinčanmi a nie iba nocľažníkmi a využívateľmi výhod dnešnej samosprávy, ktorí si ani neplnia základné povinnosti vyplývajúce zo zákona. (Trvalý pobyt, dane, poplatky, dodržiavanie VzN a iné.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: