Nebezpečný škodca na gaštanoch jedlých!

Jún 2012 / Prečítané 1049 krát

   Na území Slovenskej republiky sa na jar tohto roka rozšíril nový karanténny škodca - hrčiarka gaštanová, ktorá napáda a v krátkom čase likviduje stromy gaštana jedlého. Uvedený škodca sem bol zanesený dovozom 160 ks napadnutých sadeníc gaštana jedlého z Talianska, ktoré boli distribuované do viacerých záhradných centier po celom Slovensku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave o tejto infekcii informovalo médiá a vyzvalo občanov, ktorí si nové sadenice gaštana jedlého zakúpili alebo objednali na dobierku po 12. 3. 2012, aby ich okamžite spálili- sú zdrojom infekcie a cestou na rozširovanie škodcu. V uvedenom prípade je tiež nutné kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora odboru ochrany rastlín ÚKSÚP, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42.
Pre Pezinčanov sú na vyššie uvedenej adrese každý deň v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod. k dispozícii dvaja fytoinšpektori:
1. Ing. Margita GERHÁTOVÁ, tel.: 02/69 20 44 47, mobil: 0918 597 878, e-mail: margita.gerhatova@uksup.sk ,
2. Ing. Ľubomír GRMAN, tel.: 02/69 20 44 47, mobil: 0918 597 797, e-mail: lubomir.grman@uksup.sk .

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke Mesta Pezinok (www.pezinok.sk) a v mestských vývesných tabuliach.

 

Mestský úrad v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: