Napádať policajta sa nevyplatí

Jún 2012 / Prečítané 1185 krát

   Dňa 2. apríla 2011 sa prostredníctvom médií široká verejnosť dozvedela, že príslušník mestskej polície z nášho Mesta bol počas plnenia úloh fyzicky napadnutý a zranený mladým mužom na ulici Fortna v Pezinku. Aj s odstupom času je ťažké hľadať slová na ospravedlnenie takéhoto konania.
Príslušník mestskej polície absolvoval náročnú operáciu dolnej končatiny, jeho práceneschopnosť trvala takmer rok a zranenie so sebou prinieslo aj obmedzenia v jeho pracovnom zaradení.
Na druhej strane samotné potrestanie mladého človeka orgánmi činnými v trestnom konaní za spáchanie zločinu, jeho odlúčenie od rodiny a blízkych, odčlenenie od spoločnosti z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody je dôkazom toho, že mladícka nerozvážnosť, zbytočné hrdinstvo a predvádzanie sa pred kamarátmi, zlé zhodnotenie situácie a neuvedomovanie si možných následkov sa skutočne nevyplatí.
Že je tomu skutočne tak, svedčí práve tento príspevok, respektíve prípad popisovaný z minulého roka. Okresný súd Pezinok v mesiaci apríl 2012 v mene Slovenskej republiky právoplatne rozhodol o vine 23 ročného Matúša J. z Pezinka, za spáchanie zločinu útoku na verejného činiteľa, tým, že použil násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomocí verejného činiteľa a spôsobil ním ublíženie na zdraví, za čo mu uložil nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní až osem rokov.
Ochrancovia zákona, verejného poriadku sa počas svojich služieb čím ďalej tým viac stretávajú s agresivitou na uliciach práve medzi mládežou. Sú svedkami bezdôvodných verbálnych a fyzických napádaní len tak zo zábavy, z nudy.
Policajti sú nútení služobnými zákrokmi takéto protiprávne konania zastaviť, a to často aj za použitia donucovacích prostriedkov. Žiaľ, v dnešnej dobe už nie je výnimka, že sa agresivita útočníkov obráti aj proti tým, ktorí chránia významné spoločenské vzťahy, akými sú život, zdravie a majetok, teda proti príslušníkom mestskej alebo štátnej polície.
Tieto osoby majú postavenie verejného činiteľa, zákon im poskytuje v určitých prípadoch ochranu a na obranu proti takýmto útokom sú pripravované, cvičené.
Na rozdiel od policajtov ťahajú za kratší koniec práve nevyzretí mladí hrdinovia, motivovaní často akčnými filmami, ktorí si vybíjajú svoju energiu nesprávnym spôsobom a tak si ľahko sami vytvoria problém, ktorý za nich už ale nevyriešia rodičia.
Následne príde bilancovanie, odmena za „hrdinstvo“, ale v tomto prípade už v podobe trestu.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: