Keramické trhy 2012 navštívili stovky ľudí

Jún 2012 / Prečítané 2352 krát

    Keramické trhy sa stali už neoddeliteľnou súčasťou júnových podujatí v našom meste. Tento rok prebiehala jedinečná medzinárodná prehliadka keramického a bánkarského umenia v Pezinku už po deviaty raz a to v dňoch od 8. do 10. júna. Rok čo rok sa pezinských Keramických trhov zúčastňujú aj návštevníci a obchodníci zo zahraničia. Počas deviateho ročníka tohto podujatia zaplnili centrum mesta okrem slovenských aj keramikári z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska a Bulharska. Spolu ponúkli návštevníkom trhov veľké množstvo rôznych druhov výrobkov. Hlavným organizátorom trhov je Malokarpatské múzeum v Pezinku s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Pezinok a v spolupráci s Cechom slovenských keramikov, so Slovenskou ľudovou majolikou Modra, s Pezinským kultúrnym centrom a s Centrom voľného času Pezinok. Podujatie bolo oficiálne zahájené v piatok 8. júna poobede na Radničnom námestí. Tohtoročné Keramické trhy boli po prvýkrát spojené aj s podujatím Dni Mladej Boleslavi. Na slávnostnom otvorení preto okrem primátora a viceprimátorov Pezinka, podpredsedu BSK Ing. Martina Bertu, či riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Martina Hrubalu, PhD., nechýbal ani primátor partnerského mesta Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati. Cieľom pezinských Keramických trhov je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho remesla, ktoré nám zanechali naši predkovia.
V popredí: Národný umelec Ignác Bizmayer, historička umenia a etnologička PhDr. Irena Pišútová, CSc. a zakladateľka Keramických trhov PhDr. Danka Kopálová. FOTO (pb)   Po úvodných príhovoroch bývalá dlhoročná riaditeľka Malokarpatského múzea PhDr. Dana Kopálová zablahoželala trom známym jubilantom - Ignácovi Bizmayerovi, Irene Pišútovej a Ľudovítovi Ďurejemu.

V popredí: Národný umelec Ignác Bizmayer, historička umenia a etnologička PhDr. Irena Pišútová, CSc. a zakladateľka Keramických trhov PhDr. Danka Kopálová. FOTO (pb)


   Následne dostali priestor na pódiu a pred ním pripravené kultúrne vystúpenia. V nich sa predstavili žiaci zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku a mladoboleslavské Divadlo Heč. V sobotňajšom programe Keramických trhov si mohli návštevníci pozrieť bábkové predstavenie pre deti v podaní Divadla z půdy F. Pešána. Ľudové pesničky z Boleslavska zaspievali členovia Divadla Heč. Hudobným spestrením boli vystúpenia ľudovej hudby Lipka z Dubovej, hudobnej skupiny Durmančiny Bylinky a moravsko-slovenskej kapely Velká svačina. Divadelné vystúpenia pokračovali aj v nedeľu a poobede zahrala kapela Arion Pezinok známe country skladby.
Keramické trhy v Pezinku aj tento rok spestrili viaceré sprievodné podujatia. Po celý čas prebiehali detské keramické dielne priamo na Radničnom námestí a tiež výstava prác detí z keramických krúžkov v Centre voľného času v Pezinku. Návštevníci mohli obdivovať ukážky z točenia na keramických kruhoch a prácu skúsených majstrov ľudovej umeleckej výroby Mariána Lišku, Miloša Orságha a Jána Viglaša. Výsledkom ich práce boli veľký keramický džbán a sova. Prehliadku keramického umenia v našom meste ďalej sprevádzali aj súťažná výstava na tému Žartovný džbán a spomínané predstavenia v podaní mladoboleslavských umelcov. Súčasťou sprievodných podujatí boli aj výstava výtvarnej súťaže Deti a keramika a tiež vernisáž výstavy Daniela Licharda v Malokarpatskom múzeu či nové podujatie s názvom „Porcelánový jún“.
Keramické trhy v Pezinku navštívilo počas troch dní množstvo návštevníkov. Mnohí z nich si so sebou odnášali zakúpené výrobky z hliny. Predajcovia zotrvali na svojich miestach a vo svojich stánkoch až do nedeľného podvečera, kedy sa trhy v našom meste skončili. Aj keď sa niekedy zdá, že vzťah ľudí ku keramike v súčasnosti chladne, tohtoročné Keramické trhy v Pezinku opäť raz ukázali opak. O rok oslávia okrúhly 10. ročník a veríme, že budú opäť jedinečným zážitkom.

 
(KG)

Ohodnoťte článok: