Poďakovanie

Máj 2012 / Prečítané 1637 krát
Ďakujem všetkým príbuzným a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 23. 4. 2012 odprevadili drahého zosnulého manžela
Ladislava SCHEIDLA
z Pezinka.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje manželka Anna a dcéra Iveta s rodinou.
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, známym, vedeniu a zamestnancom ZŠ na Fándlyho ul., ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť dňa 18. 4. 2012 s
Mgr. Beatou TEPLANSKOU.
Zároveň ďakujem za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manžel.
 

Ohodnoťte článok: