Požiarna ochrana očami detí

Máj 2012 / Prečítané 2012 krát
   Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok organizoval i v tomto roku súťaž grafických prác pre žiakov základných škôl pod názvom Požiarna ochrana očami detí 2012. V spolupráci so ZŠ Fándlyho ul. a s podporou Mesta Pezinok a Pezinského kultúrneho centra bola ako v minulých rokoch pripravená i výstava víťazných prác v ZŠ Fándlyho.
   Organizátori na otvorenie výstavy 14. mája pozvali všetky do súťaže zapojené ZŠ, žiakov a ich pedagógov a ďalších hostí z Pezinka. Na pôde školy ich privítal riaditeľ Mgr. Milan Janoga. Kultúrny program pripravili žiaci zo ZŠ Fándlyho a Gymnázia Pezinok. Recitáciou, spevom a tancom účinkujúci účastníkov akcie roztlieskali. Potom kurátor výstavy vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec spolu s najstarším pezinským hasičom 91-ročným Rudolfom Turanským odovzdali štyrom najúspešnejším školám plastiky, ktorých autorom bol práve R. Turanský. Ocenené boli školy: ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie (obe Pezinok), ZŠ Modra, Vajanského a ZŠ Šenkvice. Následne ocenenia prevzali aj najúspešnejší autori v dvoch kategóriách – mladší i starší žiaci.

Riaditeľ ZŠ Fándlyho ul. Mgr. Milan Janoga preberá ocenenie od najstaršieho pezinského hasiča Rudolfa Turanského. Vľavo Peter RonecRiaditeľ ZŠ Fándlyho ul. Mgr. Milan Janoga preberá ocenenie od najstaršieho pezinského hasiča Rudolfa Turanského. Vľavo Peter Ronec 


   Víťazi jednotlivých kategórií:
maľba mladší žiaci:
1. S. Hudáková + L. Vavrová (ZŠ Viničné),
maľba, starší žiaci: 1. L. Gašková (ZŠ Šenkvice),
kresba-grafika mladší žiaci: 1. T. Srnánek (ZŠ Orešie),
kresba-grafika, starší žiaci: 1. N. Molnárová, V. Hebertová (ZŠ Fándlyho),
Cena PO: mladší žiaci – 1. T. Kubiková (ZŠ Orešie), starší žiaci – 1. K. Judiaková (ZŠ Orešie)
Cena za záchranu života: mladší žiaci – 1. L.Mokrý (ZŠ Orešie),
Cena za záchranu života: starší žiaci – 1. L. Javorková (ZŠ Slov. Grob),
Cena prevencie pred požiarmi: mladší žiaci – A. Godál (ZŠ Orešie),
Cena prevencie pred požiarmi: starší žiaci – kolektív. cena ZŠ Vajanského Modra.
 
Práce hodnotila porota pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej.
 
(pr)

Ohodnoťte článok: