Slávnostná promócia ATV na záver štúdia

Máj 2012 / Prečítané 1302 krát
   Začiatok mája, podobne ako v minulých rokoch, bol termínom ukončenia štúdia v Akadémii tretieho veku v Pezinku. Pezinok bol prvým neuniverzitným mestom, ktoré umožnilo vzdelávanie svojim občanom – seniorom, ktorí o toto štúdium prejavili záujem.
   V stredu 2. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali už štvrté promócie seniorov-absolventov Akadémie tretieho veku. Promovaných bolo 89 absolventov šiestich študijných odborov: Anglický jazyk, Biológia, Dejiny hudby,
   Keramika, Počítače a Základy kresby a maľby. Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, ktorí pochádzajú z Pezinka, ale aj z celého regiónu, zúčastnili aj rodinní príslušníci, lektori a čestní hostia, okrem iných prof. Bohdan Juráni, CSc., doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. a ďalšie osobnosti Pezinka.
   Na úvod zaznela pezinská hymna „ Aká si mi krásna“, ktorej autorom je slávny rodák Eugen Suchoň. Súhlas na jej použitie ako hymny mesta dali dedičia autorských práv. Potom promotorka Mgr. Renáta Minarovičová požiadala o slávnostný príhovor primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.
   Primátor so svojím zástupcom Ing. Milošom Andelom potom odovzdali diplomy a plakety všetkým absolventom. Najstaršej účastníčke odovzdali aj kyticu.
   Celému slávnostnému zhromaždeniu sa srdečne milými slovami prihovoril doc. A.Eliáš, ktorý absolventom zablahoželal k úšpešnému ukončeniu štúdia. V mene absolventov ATV sa svojim lektorom a Mestu Pezinok za odovzdanie vzácnych vedomostí, odborné exkurzie a možnosť štúdia, poďakovali Mgr. Viera Radičová a Peter Ronec. Na záver vyslovili tiež túžbu a želanie absolventov, aby štúdium na ATV Pezinok pokračovalo aj v budúcnosti.
   Slávnostný akt promócie skončil zaspievaním študentskej hymny „Gaudeamus Igitur“.
Absolventi odboru Keramika a Základy kresby a maľby prekvapili nielen svojich kolegov z iných odborov, ale i svojich príbuzných a verejnosť vydarenými výstavami svojich prác v Malokarpatskom múzeu a v Galérii Prokop, za čo im patrí uznanie a vďaka. Ich výrobky – sovičky, obdržali hostia i pedagógovia ATV.
   Akadémia tretieho veku v Pezinku existuje od septembra 2007 a o štúdium jednotlivých odborov je stály záujem. V septembri 2012 sa otvorí už šiesty ročník s novými odbormi. Informácie o novom školskom roku 2012/2013 ATV v Pezinku budú uverejnené vo výveske MsÚ a na adrese atv.pezinok a v mesačníku Pezinčan.
 
(pr, tr)
 

Ohodnoťte článok: