Ecorec modernizoval výrobu

Máj 2012 / Prečítané 932 krát
   Oficiálne otvorenie pri príležitosti ukončenia výstavby nového závodu na ekologické spracovanie odpadov v Pezinku bolo 18. apríla v spoločnosti ecorec. Projekt Phoenix znamená novú éru spracovania odpadov, ktorá bude mať svoj význam aj pre obyvateľov nášho mesta. Spoločnosť ecorec už v minulosti bezplatne odoberala od mesta niektoré druhy odpadov, spolupracovala na jarných a jesenných zberoch odpadu od občanov na separačnom dvore. Jej pracovníci na čele s riaditeľom Christianom Ablom odpracovali jednu sobotu na revitalizácii historickej vinohradníckej pamiatky – kamenice nad rybníkom. Spoločnosť ecorec vyrába za prísnych ekologických podmienok z odpadkov palivo pre cementáreň v Rohožníku. Tu končí aj časť odpadu z Pezinka, ako sa o tom 11. mája mohli osobne presvedčiť aj primátor Oliver Solga a viceprimátor Miloš Andel pri ich návšteve tohto moderného závodu na výrobu cementu.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: