Významní rodáci

Máj 2012 / Prečítané 2072 krát
   Niet v Prahe významnejšej slovenskej akcie, ktorej by sa aktívne nezúčastnil. Ťažko sa nám všetkým verí, že JUDr. Rudolf Tomašovič sa prednedávnom dožil polookrúhleho jubilea – šesťdesiatich piatich rokov. Nikdy nespomína, že je predsedom senátu vrchného súdu na pražskom Pankráci, a že riešil množstvo významných a výrazne medializovaných
káuz v Českej republike.
  
   Narodil sa v Grinave. Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Pezinku. Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Titul doktora práv získal na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
   Už pred štúdiom na strednej škole sa začal venovať prednesu poézie. I neskôr, na vysokej škole sa utiekal k poézii. Bol členom amatérskeho divadla poézie, ktoré patrilo v tom čase medzi najlepšie na Slovensku. Mnohí ho prehovárali, aby išiel študovať herectvo. Dnes je rád, že sa pre toto povolanie nerozhodol.
   Vždy mal veľký zmysel pre spravodlivosť. Už pri prijímačkách hovoril, že určite nezaistí spravodlivosť v dedine, meste, kraji či štáte, ale bude sa snažiť riešiť spravodlivo tie kauzy, ktoré bude posudzovať. Verí, že sa mu to v živote darí.
   V Prahe, kam sa presťahoval pred 34 rokmi a začal pracovať na federálnej generálnej prokuratúre, je šťastný a spokojný, pretože, ako hovorí, kto pozná Prahu, ten vie, že si tu môže nájsť čo mu je blízke. Nevylučoval kedysi, že sa na staré kolená presťahuje na Slovensko, ale už si to dávno rozmyslel, nielen preto, že tu žijú jeho blízki – na prvom mieste milované vnúčatá. Je to tým, že Praha sa stala jednoducho jeho druhým domovom.
   Blízky vzťah k Slovensku a slovenskej kultúre vždy mal a stále má. Snažil sa navštevovať kultúrne akcie už na Slovensku. Mal veľké šťastie, keď po presťahovaní do Prahy zistil, že tu existuje Klub slovenskej kultúry a Dom slovenskej kultúry. Pripravovali nádherné akcie, kde vystupovali tak slovenskí ako aj českí umelci, s mnohými sa aj osobne zoznámil. Veľkým zážitkom bolo stretnutie s hudobným skladateľom Dušanom Pálkom, autorom prvého slovenského tanga a takých hitov ako je napríklad „ Prečo sa máme rozísť... “ Skoro nikto vtedy nevedel, že tento vzácny človek žije v Prahe. Dnes slovenskú kultúru v Prahe reprezentuje predovšetkým Slovenskočeský klub. Na jeho akciách sa i slovenskí umelci a Slováci, žijúci v Prahe, cítia ako doma.
   S prianím ďalších pracovných a osobných úspechov nášmu rodákovi sa môžeme vrátiť do jeho rodného kraja. I v Pezinku niet takmer kultúrno-spoločenskej udalosti, na ktorej by sa nezúčastnila jeho sestra Darina Kontárová. Hrá na gitaru a spieva v šenkvickej country kapele Samorast, je členkou folklórneho súboru Obstrléze a je aktívna i v Únii žien. Ako dobre, že sa nezabúda na slovenskú kultúru nielen na Slovensku, ale i v Čechách.
  
Spracované podľa rozhovoru, ktorý bol uverejnený v mesačníku Slovenské dotyky (krátené - dk)
 

Ohodnoťte článok: