Poslucháči ATV na návšteve v Trnave

Máj 2012 / Prečítané 975 krát
   Doc. Ing. Viktor Wittlinger pripravil pre poslucháčov Akadémie tretieho veku a ďalších záujemcov z Pezinka exkurziu do Trnavy. Hlavným cieľom tejto návštevy bola Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.
   Po príchode do Trnavy nás privítal tunajší dlhoročný skúsený sprievodca cestovného ruchu Štefan Bánovec. Informoval nás o dejinách Trnavy, ktorá má tiež prezývku „Slovenský Rím“. Spolu sme navštívili viaceré pamätihodnosti.
   Potom sme navštívili výskumné pracovisko MTF a Centrum exelentnosti 5-osového obrábania, kde nám pracovníci predstavili toto špecializované pracovisko. Oboznámili nás s pracovnými procesmi a vzácnymi poznatkami z tejto oblasti. Nasledovala krátka exkurzia v novobudovanej botanickej záhrade STU MTF, kde nám predstavili vzácne dreviny a plány do budúcnosti. V ústrednej budove školy nás prijal dekan prof. Ing. Oliver Moravčík, ktorý nás informoval o organizačnej štruktúre, histórii, súčasnosti i budúcnosti MTF.
   V mene účastníkov exkurzie hostiteľom poďakovali Doc. Wittlinger, ktorý je dlhoročným pedagógom tejto trnavskej vysokej školy, a Peter Ronec, predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok.
 
Peter Ronec