Na partnerskej návšteve v Mladej Boleslavi

Máj 2012 / Prečítané 972 krát
   Dobrému priateľstvu nebránia ani stovky kilometrov. Potvrdila to aj návšteva našich žiakov v Mladej Boleslavi.
   V dňoch 11. a 12. apríla sa uskutočnila partnerská návšteva žiakov 2. A a 6. A spolu s niekoľkými zástupcami pedagogického zboru zo ZŠ Kupeckého v 6. Základnej škole v Mladej Boleslavi. Tieto triedy majú v Mladej Boleslavi svojich kamarátov, s ktorými si dopisujú a uskutočňujú videokonferencie.
   Pre žiakov bol pripravený bohatý program – navštívili sme Škoda Auto Múzeum, Minizoo v záhrade Domu detí, radnicu, absolvovali sme prehliadku mesta. Vyvrcholením tejto akcie bola Slávnostná jarná akadémia v Dome kultúry, do ktorej sa zapojili svojím vystúpením i naši žiaci. Bohatý hudobný a dramatický program na Akadémii bol pripravený pre viac ako 800 ľudí – širokú verejnosť, no najmä rodičov, ktorí svojim potleskom odmenili všetkých vystupujúcich.
Plní dojmov sme sa v nočných hodinách vrátili domov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorú rozvíjame už viac ako desať rokov.
 
 
Mgr. Katarína Volanková riaditeľka ZŠ Kupeckého