Deti musia mať svoj cestovný pas

Máj 2012 / Prečítané 1876 krát
   Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Takýto postup sa zavádza ako doplňujúce bezpečnostné opatrenie v rámci zabezpečenia ochrany detí. V praxi to znamená, že oddelenia dokladov na okresných riaditeľstvách PZ už nebudú od 26. júna 2012 vykonávať zápisy údajov o občanoch mladších ako 5 rokov do cestovných pasov rodičov a každé dieťa bez ohľadu na vek bude musieť byť od tohto dátumu držiteľom vlastného cestovného pasu.
   Poplatok za pas pre deti do 5 rokov je 8 eur (do dvoch pracovných dní 32 eur), s platnosťou na dva roky. Pre deti od 5 do 13 rokov je poplatok za pas 13 eur (do 2 pracovných dní 52 eur), s platnosťou na päť rokov. Dieťa musí byť prítomné pri podávaní žiadosti – sníma sa jeho podoba do pasu, treba predložiť rodný list dieťaťa (originál alebo overená kópia), občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu, ak je rodič rozvedený a dieťa je mu zverené do výchovy (originál).
   Sú informácie o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru nebudú od 26. júna 2012 uznávať zápisy občanov mladších ako 5 rokov v cestovnom pase rodiča vykonané do 25. júna 2012, ale budú striktne vyžadovať, aby každé dieťa bez ohľadu na vek bolo držiteľom vlastného cestovného pasu. Na základe uvedeného preto odporúčame občanom – rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti, prípadne aby sa včas informovali na zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej cestujú, či táto zápisy detí v cestovných pasoch naďalej uznáva.
 
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
 

Ohodnoťte článok: