Ocenia obnovenú historickú budovu

Máj 2012 / Prečítané 1609 krát
   Od roku 2010 organizuje Academia Istropolitana Nova s podporou Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, Bratislavského samosprávneho kraja, Rakúskeho kultúrneho fóra, Prvej stavebnej sporiteľne a Nadácie TB súťaž o najlepšie obnovenú historickú architektúru v malokarpatskom regióne. Jej úlohou je zvýšiť povedomie verejnosti o hodnotách a význame kultúrneho a prírodného dedičstva. Každý rok je do súťaže prihlásených desať nominácií. V treťom ročníku sú nominované objekty z Modry (3), Pezinka (2), Suchej nad Parnou, Smoleníc, Šenkvíc a Vajnor (2). Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční 31.
mája vo Svätom Jure. Z Pezinku sú nominované:

Penzión pod Kláštorom, Holubyho ul. č. 61

   Penzión vznikol ako rekonštrukcia a adaptácia starého meštianskeho domu na Holubyho ulici, ku ktorému bola pripojená novostavba nadväzujúca na zadnú časť domu. História domu je známa a zachytená od prvej polovice 18. storočia, kedy dom patril Danielovi Heufflovi a po ňom ho vlastnil pezinský senátor Štefan Krupa. Dom mal potom viacero vlastníkov tak ako sa dedil alebo bol nadobudnutý kúpou.
   Pre potreby penziónu bol objekt rekonštruovaný. Pôvodná a najhodnotnejšia časť bola adaptovaná pre apartmány – reprezentatívne izby penziónu. V tejto časti boli historické konštrukcie opravované a obnovované tradičnými vápennými technológiami a bola im venovaná zvýšená pozornosť, nakoľko tvoria charakteristický prvok dotvárajúci štýl penziónu. Vstupná hala je umiestnená v novej časti penziónu a predstavuje komunikačný uzol spájajúci starú a novú časť objektu. V strede haly je studňa. Táto však neslúži pôvodnému účelu, je skôr zaujímavosťou pre návštevníkov. V hale sa nachádza ešte jedna zaujímavosť – je ňou kamenná doska s reliéfom osadená do steny v centrálnej polohe haly. Ostáva záhadou, aká bola jeho pôvodná funkcia, čo presne reliéf zobrazuje a kto ho zhotovil.
Dom pri kostole ( Holubyho ul. č. 24)

   Jeho dispozícia je štvorkrídlová, obklopujúca úzky vnútorný dvor s prejazdom na Holubyho i na Potočnú ulicu. Tento prejazd bol v minulosti počas prestavby čiastočne zastavaný a ostal priechodný len pre peších. Krídlo domu orientované do Holubyho ulice je reprezentatívne, čiastočne dvojpodlažné, s plastickou výzdobou nároží, nadokenných ríms a časti vstupného portálu. Pivnica je polozapustená, čo je pre región typické, z dvora sa vstupuje do prešovne a odtiaľ do nižšie položenej pivnice. Nad pivnicou je na zvýšenom podlaží obytná časť.
   Dom bol obnovovaný postupne a hlavné práce boli realizované v rokoch 1990 až 2000. Zaujímavosťou je, že v izbe s valenou klenbou v prednej časti domu boli nakrútené zábery pre TV film o Štúrovcoch (1991, réžia Peter Mikulík). Izba „hrala“ úlohu Štúrovej pracovne.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: