Okresný súd rozhodol v prospech mesta

Máj 2012 / Prečítané 1653 krát
   Mesto Pezinok uspelo v súdnom spore so spoločnosťou Development in Slovak Investments, s.r.o., keď 14. 5. 2012 Okresný súd v Pezinku priznal sumu 165.969,59 eur, čo je celá vymáhaná suma zmluvnej pokuty za nevybudovanie zbernej komunikácie situovanej po obvode urbanistického územia Dubový vŕšok, s napojením na ulicu SNP v Pezinku riadne a včas. Konanie začalo na podnet Mesta žalobou podanou 29.4.2009. V odôvodnení výroku rozhodnutia súd použil argumentáciu právnej zástupkyne Mesta Pezinok uvedenú v podaných vyjadreniach zápisnice ako aj v záverečnej reči, pričom sa plne stotožnil s právnym názorom Mesta. Rozsudok ešte nie je právoplatný a možno sa voči nemu odvolať na Krajskom súde v Bratislave. Mesto Pezinok pred súdom právne zastupovala vedúca oddelenia majetkoprávneho Mgr. Renáta Gottschallová.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: