Pýtame sa poslancov MsZ

Máj 2012 / Prečítané 1362 krát
   Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Mgr. MARTIN DULAJ, poslanec za volebný obvod č. 4

1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?


- Dodatočne sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru od občanov 4. volebného obvodu. Som učiteľ, tak mojou prioritou je kvalitné a zároveň moderné vzdelávanie detí. V mojom volebnom obvode je jedna ZŠ, kde sa chcem podieľať spolu s vedením školy na jej skvalitňovaní a zvyšovaní kreditu modernej školy v našom meste, a preto dúfam, že aj s podporou mesta sa nám to podarí. Do môjho volebného obvodu patria aj materské školy pod správou mesta a jedna cirkevná materská škola. Cítim to ako povinnosť angažovať sa pri ťažkej situácii, ktorá vznikla pri naplnenosti škôlok a hľadať riešenie pre tie deti, ktoré neboli do škôlky prijaté. Som otvorený pre prípadné návrhy zo strany občanov, lebo si uvedomujem, že je to problém celého nášho mesta. Na záver chcem povedať, že mi veľmi záleží na všetkých rodinách
nášho mesta, chcem podniknúť čo najviac konkrétnych aktivít na pozdvihnutie hodnoty rodiny v našom meste.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Som pripravený na komunikáciu s občanmi mesta prostredníctvom mailov, osobných stretnutí cez poslanecké stredy, vnímam tieto formy ako dostačujúce na vzájomnú komunikáciu.

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

- Uvedomujem si, že ekonomika v živote človeka je veľmi dôležitá, ale vo svojom živote som sa už viackrát presvedčil, že dôležitejšie ako ekonomický rast sú medziľudské vzťahy a tu vidím v našom meste veľké rezervy. Začína to od malých vecí ako je ohľaduplnosť ľudí na ulici (napr. psičkári, umývanie áut priamo na ulici, znečisťovanie mesta a okolia...), až po zasadnutie mestského zastupiteľstva. Nie som proti vyjadrovaniu vlastného názoru, ale ani tu netreba zabúdať na vzájomnú úctu a pokoru. Vnímam to tak, že my, čo pôsobíme verejne, máme byť príkladom.
   Ak sa nám to bude dariť, môže sa to preniesť aj do bežného života občanov. Dôležité je priniesť medzi ľudí pokoj a dobro.
 
(r)

Ohodnoťte článok: