Komplexná kontrola bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci

Máj 2012 / Prečítané 1049 krát
   Kontrolór Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry vykonal komplexnú kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na Mestskom úrade v Pezinku a v niektorých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (MŠ a ZOS). Kontrola plnenia úloh zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti, hygiény práce a ochrany pred požiarmi dopadla celkovo veľmi dobre. Jediným zisteným nedostatkom bolo v tom čase nefunkčné odsávacie zariadenie v Materskej škole na Svätoplukovej ulici. Zriaďovateľ musí v lehote do 20. júna vykonať nápravu. 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: