Chválime

Máj 2012 / Prečítané 1232 krát
   Naše poďakovanie patrí niektorým obyvateľom Starého dvora, konkrétne obyvateľom vežiaka na Gorkého č.12, ktorí si upravili trávniky okolo domu, vysadili ihličnaté stromčeky a vysadili skalku. Okrem toho si obstarali betónové skruže, do ktorých vysadili zeleň a zabránili tak parkovaniu na trávnikoch. Mesto im už len osadilo lavičky a altánok v strede trávnatej plochy.
 
(ra)