Jarné upratovanie

Máj 2012 / Prečítané 1141 krát
   V dňoch 19.- 22. apríla sa uskutočnil zber objemného odpadu v areáli bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich domácností. Po privezení ho pod dohľadom pracovníkov Mestského podniku služieb triedili do kontajnerov alebo ukladali na určenú plochu. Veľká časť odpadu sa tak zhodnotila alebo uložila ako inertný odpad. Celkovo bolo privezených 346 ton odpadu, z toho 36 t suchého komunálneho odpadu, 27 t biologického odpadu, 7 t pneumatík, 4 tony skla a takmer dve tony kovového odpadu boli odvezené na zhodnotenie. Na odvoz čakajú ešte vytriedené televízory, drobné domáce spotrebiče a biela technika – práčky, chladničky, mrazničky, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma. Na skládku inertného odpadu bolo odvezených 196 t drobného stavebného odpadu. Na skládku v Dubovej išlo 73,42 t netriedeného odpadu. Náklady na jednu tonu odpadu, ktoré sa pri kontajnerovom systéme pohybujú okolo 80 eur, boli pri tomto zbere vyčíslené na 34,55 eur.
   Na znížení nákladov má veľký podiel firma ecorec Slovensko s.r.o., ktorá poskytla počas zberu kontajnery na suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber odpadu bol pre mesto bezplatný a za výhodnú cenu táto pezinská firma odviezla na zhodnotenie aj pneumatiky.

 
 
(O-M-OŽP, KS a D)