Športovec roka mesta Pezinok za rok 2011

Marec 2012 / Prečítané 1389 krát
Výzva na podávanie nominácií na ocenenie
   Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové subjekty, pôsobiace v meste Pezinok ako aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Pezinok za rok 2011. Na základe nominácií bude hlasovaním členov Komisie športu pri MsZ určené poradie v jednotlivých kategóriách a víťazi budú vyhlásení a ocenení dňa 14.júna pri slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení.

   Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
1. Najlepší športovec – senior, 2. Najlepšia športovkyňa – senior, 3. Najlepší mládežnícky športovec/mládežnícka športovkyňa, 4. Najlepší športový kolektív, 5. Najlepší mládežnícky športový kolektív, 6. Najlepší tréner, 7. Najlepší tréner mládeže, 8. Najlepší športovec / športovkyňa so zdravotným hendikepom.

   V návrhu (nominácii) treba uviesť:
1. Meno a priezvisko, v prípade kolektívu názov družstva 2. Šport, za ktorý by mal
byť ocenený 3. Veková kategória (senior alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek 4. Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za pezinský klub a pod.) 5. Stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za rok 2011, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený)
   Návrh – nomináciu môže podávať právny subjekt, športový klub alebo fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je obyvateľom Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľom Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimopezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale dosiahol významné úspechy v pezinskom klube a pod.
   Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 15. 4. 2012 na adresu: maria.odehnalova@msupezinok.sk  alebo doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu: MsÚ Pezinok, Mária Odehnalová, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.
 
(pa)
Opäť výborná sezóna pezinských volejbalis