Spoločenská kronika

Marec 2012 / Prečítané 1914 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Patrik Rakický  2.2.
Richard Horváth  3.2.
Michael Turčáni  6.2.
Richard Turčáni  6.2.
Filip Fischer  7.2.
Veronika Ďurčeková  7.2.
Alexandra Kohútová  8.2.
Ján Čech  10.2.
Vladimír Hacher  13.2.
Dominika Radičová  14.2.
Viktor Ježík  18.2.
Peter Mačák  20.2.
Mojmír Šindler  23.2.
Nina Gogová  26.2.
Anabella Jurášová  28.2.
Richard Fiala  28.2.
 
 
 
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Emil Sobota  88 r.
Ľudvika Čechovičová  89 r.
Emília Németová  66 r.
Rudolf Biznár  82 r.
Michal Bilský  77 r.
Klára Čevorová  84 r.
Rudolf Tyko  77 r.
Štefan Mlynek  81 r.
Mária Schnirtczová  85 r.
Nina Krúpová  0 r.
Emília Vozníková  65 r.
Terézia Lehocká  82 r.
Mária Otočková  70 r.
Stanislav Kanka  69 r.
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Emília Demuthová
 1.3.
Jozefa Lacková
 2.3.
Kristina Šefčíková
 5.3.
Zuzana Gallová
 5.3.
PaedDr.František Hotový
 6.3.
Jozefa Lalová
 10.3.
Malvína Kozlovacová
 20.3.
Ján Hidaši
 26.3.
Helena Kováčiková
 26.3.
Matilda Uherčíková
 28.3.
Mária Horváthová
 31.3.
75-roční
Ján Kollár
 1.3.
Viola Dobošová
 2.3.
Jozefina Stojkovičová
 3.3.
Vincent Sedliak
 6.3.
Rudolf Štilhammer
 8.3.
Magdalena Doluvodská
 13.3.
Mária Hrašnová
 13.3.
Judita Plačková
 26.3.
Jozefa Urbanová
 26.3.
80-roční
Johana Reichbaureová
 11.3.
Jozefa Vozatárová
 12.3.
Zuzana Černeková
 15.3.
Jozef Tóth
 15.3.
Zuzana Zabadalová
 16.3.
Mária Prokopová
 18.3.
Oto Chmelár
 30.3.

85-ročná
Antonia Odehnalová
 8.3.
91-ročné
Lýdia Pučeková
 25.3.
Božena Miková
 29.3.
92-roční
Ján Holický
 1.3.
Maria Moravčíková
 2.3.
Ján Kurtiš
 23.3.
96-ročná
Alžbeta Machová
 26.3.