Blahoželáme

Marec 2012 / Prečítané 1127 krát
Dňa 25. 3. 2012 sa pani
Viola ŠTETKOVÁ
z Pezinka dožila životného jubilea 60 rokov. Všetko najlepšie jej želajú jej najbližší, manžel Igor, dcéra Katarína s rodinou, syn Peter ako aj ostatná rodina a známi