Dve nové knihy

Marec 2012 / Prečítané 1315 krát
   Zima A. D. 1500 - 2010, taký je názov knihy Pezinčana Pavla Matejoviča, ktorý je literárnym vedcom, ale aj klimatológom a meteorológom. Podtitulom tejto zaujímavej knihy je história a podoby zím v Európe a na Slovensku za 510 rokov.
   Profesor René Bílik je spoluautorom knihy Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania. Knihu vydala Trnavská univerzita v Trnave.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: