Prehliadky tvorivosti

Marec 2012 / Prečítané 902 krát
   Tohtoročného Najmenšieho festivalu – prehliadky tvorivosti detí materských škôl – sa zúčastnili iba tri MŠ. Z Pezinka dve (MŠ Vajanského a MŠ Svätoplukova) a jedna z Viničného. Hodnotiaca trojčlenná komisia označila za najlepšie vystúpenie MŠ Svätoplukova.
 
Foto (mo)
 

Ohodnoťte článok: