20. výročie pezinskej HESTIE

Marec 2012 / Prečítané 2569 krát
   Domov sociálnych služieb HESTIA v Pezinku poskytuje sociálne služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením už 20 rokov. Pri tejto príležitosti sa konala v pezinskom Dome kultúry slávnostná akcia, ktorej sa zúčastnili podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta, primátor Pezinka Oliver Solga, zástupcovia z Cetra 83 z družobného mesta Mladá Boleslav, pracovníci a klienti DSS Hestia a ďalší. V kultúrnom programe vystúpili klienti Hestie a Centra 83 Mladá Boleslav. Veľký úspech zožali pesničky hosťujúcej pezinskej speváčky Ivanky Poláčkovej. O činnosti Hestie prítomných informovala riaditeľka zariadenia Mgr. Ľubica Vyberalová.
   Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku vzniklo v roku 1992. Prvým zriaďovateľom bol Okresný úrad Bratislava – vidiek, iniciátorom boli rodičia postihnutých detí, pretože v blízkom okolí neexistovali služby, ktoré by ich deťom zabezpečili starostlivosť počas ich pracovnej doby. Organizácia sa pôvodne volala Ústav pre mentálne postihnuté deti s týždenným a denným pobytom, po roku sa začal používať nový názov Hestia - zariadenie sociálnej starostlivosti.
   Kapacita zariadenia, ktoré je v súčasnosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, je 20 miest – 10 na denný pobyt a 10 na týždenný pobyt. Jednou z prvoradých úloh DSS Hestia je začleňovať ľudí s mentálnym postihnutím do bežného života. Samozrejmosťou sú vychádzky do mesta, návšteva cukrární, kaviarní, nakupovanie, pravidelná účasť na podujatiach v Malokarpatskej knižnici, Centre voľného času, ako aj zapájanie sa do mestských podujatí. DSS Hestia tiež spolupracuje so základnými a strednými školami v regióne. Vzhľadom na to, že z detí sa stali dospelí ľudia, v posledných rokoch kladie zariadenie väčšiu pozornosť na pracovnú terapiu. Služby klientom poskytuje 17 zamestnancov.
 
Vedenie DSS Hestia ďakuje 

   za pomoc pri príprave osláv zamestnancom Hestie, Pezinského kultúrneho centra, študentkám Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, študentom Strednej odbornej školy v Pezinku, zamestnacom kaviarne Musique gallerie Modra, DSS Merema Modra, slečne Zuzane Sandtnerovej z TV Pezinok za moderovanie.
   Ďakujeme tiež sponzorom: Pekáreň Častá, FRAMIPEK Šenkvice, Vinohradníctvo-vinárske družstvo podielnikov Karpaty Pezinok-Grinava, Bageta Pezinok, Hospodársky dvor, p. Miroslav Sodoma, Modra-Kráľová, Mäsiarstvo Lančarič Pezinok, Trenčianske minerálne vody Bratislava, Kraft Foots Bratislava, Peter Vavrinský Limbach, Víno Lysý Pezinok, Ján Slaný Pezinok, Kvetinárstvo p. Bolgáčová, Pezinok, TV Pezinok, rodičom klientov DSS Hestia, Občianskemu združeniu Sny Hestie.( it,mo)

Ohodnoťte článok: