Projekt obnovy parku v Grinave

Marec 2012 / Prečítané 1283 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom zasadnutí 15. marca schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava“. Navrhované riešenie zahŕňa priestor medzi katolíckym a evanjelickým kostolom na Myslenickej ulici, ktorý by mal slúžiť pre obyvateľov na stretávanie sa, organizovanie rôznych podujatí, relax a tiež na dôstojné miesto pre pamätníky obetí oboch svetových vojen. Uvažuje sa tiež so zatraktívnením územia pozdĺž potoka, peším prístupom ku kostolom mimo hlavnej cesty, možnosťou behania, kočíkovania či korčuľovania.
   Projekt bol 13. marca prezentovaný obyvateľom Grinavy. Zámery revitalizácie parku historickej časti Grinava, ako ich predstavili autor projektu Ing. Radovan Rusnák a poslanec za Grinavu PhDr. Milan Grell, prítomných zaujali. Na prezentácii sa zúčastnili aj primátor mesta Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech, ktorí túto aktivitu podporili.
   Náklady na financovanie projektu sú 420 580 €, z toho 399 551 € z fondov EÚ a 21.029 € (5%) z vlastných zdrojov.
 

Ohodnoťte článok: