Beseda o cestovnom ruchu

Marec 2012 / Prečítané 1501 krát
   Mesto Pezinok a Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravili 21. februára v Dome kultúry pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov besedu s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD. a Ing. Violou Šuterovou PhD., vedúcou Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za Mesto Pezinok ako hostia sa zúčastnili zástupca primátora Ing. Miloš Andel a predsedníčka komisie turistiky a cestovného ruchu MsZ v Pezinku Mgr. Elena Jurčíková.
   Prítomní členovia Klubu sprievodcov a občania mesta si vypočuli informáciu o význame Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu a o úlohách sprievodcov. Dozvedeli sa tiež o možnostiach odborného štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
   Ako býva zvykom na podujatiach sprievodcov mesta Pezinok i na túto besedu pripravili Doc. Ing. Viktor Wittlinger a Peter Ronec obrazovú prezentáciu podujatí, ktoré Klub sprievodcov v uplynulom roku organizoval alebo bol spoluorganizátorom. V diskusii P. Ronec zdôraznil nutnosť ďalšieho vzdelávania sprievodcov, pričom vyzdvihol skutočnosť, že väčšina členov klubu navštevuje Akadémiu tretieho veku v Pezinku. O práci sprievodcu hovoril aj najaktívnejší sprievodca MVDr. Peter Weiss, ktorý túto činnosť vykonáva i na národnej a medzinárodnej úrovni.
   Na záver organizátori besedy poďakovali za účasť všetkým hosťom. Okrem už spomínaných boli medzi nimi Jozef Mišuta z Malokarpatského baníckeho spolku, Mgr. Milan Moravčík, lektor ATV a Zuzana Roncová, študentka odboru tlmočníctva a prekladateľstva na ÚK v Bratislave.
 
(pr)