O čom sme písali

Marec 2012 / Prečítané 1903 krát
Pred 10 rokmi (2002)

l Novým vlastníkom hotela Grand v Pezinku sa stal Milan Vadovič z Bratislavy, ktorý ho údajne na základe najvýhodnejšej ponuky za 7 miliónov Sk získal od Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Pôvodne stanovená cena bola 4 637 000 Sk. O kúpu hotela mali záujem aj podnikatelia z Pezinka, avšak vybraný záujemca podal najvýhodnejšiu ponuku.

l Základná umelecká škola Eugena Suchoňa oslávila 50. výročie vzniku.

l Na slávnostnom zhromaždení v obradnej sieni MsÚ si účastníci pripomenuli 10. výročie Mestskej polície v Pezinku.

Pred 20 rokmi (1992)

l Informovali sme o mestských poslancoch. Mestské zastupiteľstvo malo 36 poslancov. Poslancami boli: Andrej Alena, Irena Autisová, Miloš Bačák, Pavol Boriš, Ing. Ľudovít Bauer, RNDr. Juraj Čech, Ing. Miroslav Čech, Rudolf Čechovič, Ivan Dubek, Michal Dubek, František Féder, Vladimír Féder, Peter Fraňo, Vladimír Gloznek, Ing. Vojtech Gottschall, Ján Guštafík, Ing. Ľubomír Janoška, MUDr. Ingrid Janošková, Cyril Klamo,
Ing. Michal Kolárik, Bohuš Konečný, Henrich Kovačič, František Matiašovský, Rudolf Ondrovič, Ľubica Pilková, Ján Poľanský, Stanislav Pátek, Ing. Štefan Rubín, Ing. Pavol Skovajsa, Stanislav Sobota, MUDr. Elena Šimonovičová, Igor Šimonovič, Doc. Ing. Stanislav Šilhár, Jana Tumová, Katarína Vladová, Ing. Dušan Valachovič. Primátorom bol Ing. Ivan Pessel

l 3. februára navštívil naše mesto minister školstva, mládeže a športu Ján Pišút z prvej Mečiarovej vlády. Na stretnutie prišlo málo ľudí. Tí, čo prišli, boli zaskočení nepopulárnym vystúpením ministra, že rezort nemá dostatok peňazí.

Pred 30 rokmi (1982)

l Vedúca odboru školstva a sociálnych vecí Mestského národného výboru Š. Pullmannová píše o pezinských dôchodcoch, ktorých v meste žije 2480 (Pezinok má 17 117 obyvateľov). V priebehu roka poskytli 196 dôchodcom jednorázový finančný príspevok v celkovej sume 94 tis. Sk. Desiati dôchodcovia dostali vecnú výpomoc vo forme uhlia,dôchodcom poskytovali príspevky na obedy (10 tis. Sk). V klube dôchodcov je organizovaných 129 členov, ktorí tu môžu tráviť príjemné chvíle pri hrách. K dispozícii majú aj farebnú televíziu. V Stanici opatrovateľskej služby na Bratislavskej ulici je umiestnených 12 dôchodcov, o ktorých sa starajú 4 opatrovateľky.

l Závod pomocných prevádzok pri ZST Pezinok oslávil 25. výročie založenia. Závod vznikol zlúčením dvoch samostatných závodov – strojného a stavebno-montážneho. Riaditeľom bol Ing. Valter Švestka.

l Závod 06 Pozemných stavieb so sídlom v Pezinku dokončuje výstavbu sídliska Muškát II. - Rozptyl, ktoré má kapacitu 312 bytov. Dokončujú tiež výstavbu 22 triednej základnej školy s termínom odovzdania 1.9.1982. Začínajú s výstavbou sídliska Sever, ktoré má mať 814 bytov. Riaditeľom závodu bol Zoltán Raška.

l V Drevoindustrii odštepný závod Pezinok začiatkom marca obnovili skúšobnú prevádzku linky na výrobu drevovláknitých dosák pre nábytkárov.