Jarné vypaľovanie suchých porastov je veľmi nebezpečné

Marec 2012 / Prečítané 1514 krát
   Dlho očakávané jarné a teplé počasie pomaly prichádza. Ľudí to čoraz viac láka do prírody a založiť si ohník. Avšak mnohí si v tej chvíli neuvedomujú, čo môže spôsobiť aj malý ohník. Vo februári a marci 2012 evidujeme na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku viac ako 301 požiarov v prírodnom prostredí. Príkladom môže byť aj požiar porastu o rozlohe asi dvoch hektárov v neudržiavanom vinohrade pred Svätým Jurom. Pri požiari zasahovalo až deväť hasičov so štyrmi hasičskými vozidlami, pričom boli použité aj genfovaky pre hasenie v nedostupnom teréne. V tomto i v mnohých ďalších prípadoch možno hovoriť o nezodpovednom konaní občanov.
   Dôrazne upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšením požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Pri práci s ohňom v prírode treba dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú odpad vo vinohradoch a v záhradách. Robia to tiež v blízkosti lesných porastov, v čase, keď najviac hrozí vznik a šírenie požiarov. Nezabezpečia okolie ohniska pred rozšírením požiaru, nedozerajú na spaľovanie, nemajú k dispozícii dostatočné množstvo vody na uhasenie ohniska.
   Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin a môže spôsobiť škody v prírode. Pri porušení povinností fyzických osôb, citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi, môže OR HaZZ uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.
 
(eo)