Separovaný zber odevov, hračiek a obuvi

Marec 2012 / Prečítané 1776 krát
   Mesto Pezinok uzatvorilo zmluvu s firmou Revenge, a.s. ktorá do nášho mesta dovezie 13 kontajnerov na zber šatstva, textílií, hračiek a obuvi. Kontajnery budú rozostavené prevažne na stanovištiach pri kontajneroch na komunálny odpad na týchto miestach: Ul. 1. mája č.6, Ul. 1. mája pri plavárni, Bystrická pri obchode, Gorkého ul. č. 14, Za hradbami č.24, Cajlanská ul. pri kostole, Ul. gen. Pekníka pri obchode, Svätoplukova ul. č. 7, Ul. L. Novomeského č. 48, Silvánová – Hroznová, na parkovisku, Moyzesova ul. č. 20, Myslenická ul. pri Alpinke, Turie brehy, Fajgalská - Vincúrska ul.
   Kontajnery budú pracovníci firmy vyberať každý týždeň, v prípade potreby po oznámení na Mestskom úrade (tel. 690 11 52) aj častejšie. Kontajnery budú k dispozícii občanom približne v polovici apríla.
 
(OM)