Vyhodnotili okresnú súťaž Európa v škole

Marec 2012 / Prečítané 1389 krát
   V pezinskom Centre voľného času v Zámockom parku 9. marca vyhodnotili okresnú súťaž medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE. Ceny a diplomy najúspešnejším súťažiacim v kategórii písomných a výtvarných prác odovzdala riaditeľka CVČ Mgr. Zuzana Majerníková. Práce žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorých bolo 143, hodnotila porota. Najlepšie práce postúpili do celoslovenského kola.

Výsledky:
Písomné práce žiakov základných škôl

Kategória 6-9 rokov:
1.Patrik Strezenický, ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok, 2. Žofia Kováčová, ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok 3. Dominik Viliam Voštinár, ZŠ Vajanského, Modra. Čestné uznanie: Lukáš Mokrý, ZŠ s MŠ, Pezinok, Natália Onuferová, ZŠ Vajanského, Modra.

Kategória 10-12 rokov:
1. Sebastián Bobál, ZŠ Kupeckého, Pezinok, 2. Leonard Slaninka, ZŠ a MŠ Častá, 3. Barbora Duffalová, ZŠ Kupeckého, Pezinok. Čestné uznanie: Petra Géciová, ZŠ Kupeckého, Pezinok, Matúš Moravčík, ZŠ Vajanského, Modra, Patrícia Hanúsková, ZŠ Kupeckého, Pezinok, Sebastián Jajcaj, ZŠ s MŠ Slovenský Grob.

Kategória 13-15 rokov:
1. Nina Noskovičová, ZŠ s MŠ Slovenský Grob, 2. Erik Korbeľ, ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 3. Viktória Vavreková, ZŠ Kupeckého, Pezinok. Čestné uznanie: Daniela Kovalová, Pezinok, Linda Lintnerová, ZŠ s MŚ Slovenský Grob.
Výtvarné práce žiakov základných škôl

Kategória 6-9 rokov:
1. Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho, Pezinok, 2. Mária Staňová, ZŠ Vajanského, Modra, 3. David Adamec, ZŠ Viničné. Čestné uznanie: Jasná Peterová, ZŠ Viničné.

Kategória 10-12 rokov:
1. Michal Mikulka, ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 2. Pavol Sklár, ZŠ Šenkvice, 3. Simona Straková, ZŠ Šenkvice. Čestné uznanie: Natália Augustiničová, ZŠ Šenkvice, Ľudmila Ferancová, ZŠ Ľ. Štúra, Modra.

Kategória 13-15 rokov:
3. Lenka Javorková, ZŠ s MŠ Slovenský Grob. Čestné uznanie: Petra Červenková, ZŠ Šenkvice, Laura Gašková, ZŠ Šenkvice.

Výtvarné práce žiakov špeciálnych škôl

Kategória 10-12 rokov:
1. Peter Čambál, ZŠ Vajanského, Modra

Kategória 13-15 rokov:
3. Emil Farkaš, ZŠ Vajanského, Modra

Písomné práce žiakov špeciálnych škôl

Kategória 13-15 rokov:
Čestné uznanie: Ľudmila Vandáková, ZŠ Vajanského, Modra, Lenka Bohušová, ZŠ Vajanského, Modra

Multimediálne projekty žiakov základných škôl

Kategória 13-15 rokov:
1. M. Hacker, O. Dugovič, D. Sýkora, ZŠ Na bielenisku, Pezinok.
 
Viera Odehnalová
 

Ohodnoťte článok: