Celomestské oslavy dňa učiteľov

Marec 2012 / Prečítané 1353 krát
Ocenené učiteľky zľava: Mgr. N. Herdová, Mgr. Ľ. Benčuríková, J. Husovičová, R. Lačoková, Mgr. A. Nunvářová.   Primátor mesta v pondelok 26. marca pozval pezinských učiteľov do Domu kultúry na celomestské oslavy Dňa učiteľov. Tradične prvá časť slávnosti patrila kultúrnemu programu - tentoraz si účastníci mohli pozrieť českú hudobnú skupinu Brouci Band, ktorá ich ozaj veľmi dobre naladila.

Ocenené učiteľky zľava: Mgr. N. Herdová, Mgr. Ľ. Benčuríková, J. Husovičová, R. Lačoková, Mgr. A. Nunvářová.


   Potom hostiteľ pedagógov pozval do druhej sály, kde sa im najskôr prihovoril a poďakoval za ich záslužnú prácu. Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal piatim vybraným pedagógom ocenenia. Záver patril slávnostnému prípitku.
   V tomto roku ocenenia z rúk primátora Olivera Solgu a viceprimátorov Miloša Andela a Jána Čecha prevzali: Mgr. Nadežda Herdová – za výborné vyučovacie výsledky a prácu nad rámec pracovných povinností (ZŠ Kupeckého), Mgr. Ľudmila Benčuríková – za výborné vyučovacie výsledky a prácu nad rámec pracovných povinností (ZŠ Kupeckého), Mgr. Anna Nunvářová – za dlhoročnú príkladnú prácu pedagóga (ZŠ Fándlyho ul.), Ružena Lačoková – za aktívnu a kreatívnu prácu s deťmi, ochotu pracovať nad rámec pracovných povinností (Materská škola, Ul. gen. Pekníka), Jana Husovičová – za dlhoročné kvalitné výsledky vo funkcii odborného pedagóga – logopéda (MŠ Za hradbami).
 
(mo)