Tri otázky primátorovi

Marec 2012 / Prečítané 1944 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Na sídlisku Muškát ľudia nedávno podpisovali petíciu proti dopravnému prepojeniu Cajly a Muškátu cez nové sídlisko s vyústením na kruhový objazd na Malackej ceste (blízko jestvujúceho kruhového objazdu), tak ako ho navrhol nový územný plán. Ako to vlastne je?

- Neviem, čo touto petíciou Vladimír Mizerák sledoval, ale ako väčšina jeho aktivít, aj táto je nielen neopodstatnená, ale aj trápna. On sám je členom Komisie pre výstavbu a územné plánovanie, bol aj na verejnom zhromaždení v Dome kultúry a na verejnom prerokovávaní na MsÚ na túto tému a teda vie, že išlo o jedno z riešení, ktoré navrhla firma Aurex a ku ktorému sa mohli občania vyjadriť. Tiež vie, že ešte bude niekoľko pripomienkových konaní a stretnutí s občanmi, než Mestské zastupiteľstvo schváli konečnú podobu ÚPN, kde už tento návrh nebude. Preto jeho žlčovitá kritika na diskusnom fóre, kde si už dopisuje sám so sebou, ale aj zber podpisov pod petíciu bol úplne zbytočný. Ja osobne som sa tiež opakovane vyjadril proti prepojeniu cez Cajlu na Záhumenice a Muškát s napojením na kruhový objazd na Malackú cestu. Navrhované riešenie bolo riadne prekonzultované a následne zamietnuté Mestom, dopravným inžinierom OO PZ SR i dopravným oddelením BSK v riadnych konaniach. V územnom pláne teda nebude a 15. marca to ako súčasť súborného stanoviska zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo. Nové navrhované riešenie dopravnej situácie na Muškáte sa zaoberá prepojením komunikácií novovybudovaných bytoviek na starú Trnavskú cestu s vyústením medzi nadjazdom na Vinosady a Babu a výjazdom z Cajle. Kladne sa k tomu vyjadrili BSK i ODI PZ. O tvorbe a schvaľovacom procese územného plánu pravidelne informujeme všetkými dostupnými prostriedkami a to dokonca nad rámec toho, čo ukladá zákon. Bohužiaľ, niektorí občania sa jednoducho o dianie v meste nezaujímajú a potom sú veľmi ľahko manipulovateľní takými „ aktivistami “ ako je V. Mizerák.

l Horúcou témou je aj budova bývalej „ učňovky “ na Ulici M. R. Štefánika, ktorú mesto kúpilo a do ktorej by sa mala nasťahovať Základná umelecká škola. Je už budova zrekonštruovaná, a ak áno, kedy sa do nej „zuška“ presťahuje?

- Predný a dvorový trakt školy je už dokončený a pripravený prijať hudobný a výtvarný odbor a administratívu. Priestory sú naozaj pekné, dúfam, že s nimi učitelia i žiaci budú spokojní. Rekonštrukcia trvala dlhšie ako sme predpokladali, ale zase je o to dôkladnejšia a kvalitnejšia. Rozhodli sme sa, že vnútorné priestory prejdú nielen pamiatkovým prieskumom, ale aj reštaurovaním architektonických článkov, vyhotovením nových dverí, dlažieb, nových toaliet a ďalšími úpravami. V druhej etape rekonštrukcie chceme opraviť zadný trakt a dvor. Architekt, pán Rusnák, prišiel s mnohými vynikajúcimi nápadmi, napr. pri oprave strechy navrhol odstrániť strop a otvoriť podkrovie so strešnými oknami. Takýto skoro dvojpodlažný priestor bude slúžiť tanečnému odboru. Dvor chceme upraviť tak, aby mohol slúžiť aj na malé koncerty pre verejnosť. V najbližšej dobe začne aj rekonštrukcia najväčšej pivnice, ktorá bude slúžiť na banícku expozíciu. Napriek všetkým dezinformáciám a klebetám, ktoré kúpu a rekonštrukciu sprevádzali, som presvedčený, že mesto jej kúpou získalo vzácnu historickú budovu, ktorá má oveľa väčšiu hodnotu ako bola jej kúpna cena. A najmä naša ZUŠ-ka získala dôstojné priestory, aké si jej žiaci a učitelia po mnohých sťahovaniach a rokoch v provizórnych podmienkach určite zaslúžia.

l Po februárovom zasadaní MsZ, na ktorom poslanci okrem iného schválili aj dotácie na šport, sa v športovej verejnosti ale aj v tlači (opakovane v týždenníku MY Senec – Pezinok) rozprúdila diskusia o spravodlivosti a objektivite podmienok získania dotácií a o ich výške. Pripomeňme, že bolo prerozdelených 80 tis. eur.

- V prvom rade treba konštatovať fakt, že nech by Mestské zastupiteľstvo zvolilo a schválilo akýkoľvek model či kľúč na prerozdelenie dotácií, vždy sa nájdu takí, čo nikdy nebudú spokojní a budú mať pocit krivdy či nepochopenia. Jednoducho taký model, aby boli všetci spokojní, neexistuje, tak ako neexistuje toľko finančných prostriedkov, koľko si žiadatelia predstavujú, že by malo mesto dať do športu. Tiež sa pýtam na úkor čoho? Na úkor škôl, sociálnych zariadení, kultúry či opravy chodníkov, ciest, budovania nových ihrísk či fungovania mestskej polície? Dnes, v čase všeobecnej krízy, keď mestá šetria kde sa len dá!
   Dotácie na šport nie sú zákonom stanovená povinnosť. Mestá ich poskytujú podľa svojich ekonomických možností s prihliadnutím na vlastné priority. Pre nás je v tejto oblasti prioritou športovanie detí a mládeže. Nie podpora vrcholového športu či dokonca poloprofesionálnych športovcov. Okrem dotácií, a to málokto vie, mesto ešte financuje rekonštrukciu športovísk, budov a zariadení .
   Chcem sa tiež dôrazne ohradiť aj voči výrokom jedného z respondentov spomínaného týždenníka a to JUDr. Justína Sedláka. Jeho tvrdenie, že peniaze nedostal preto, že: … „ to bol jednoducho zámer vo vzťahu k mojej osobe a ďalšej likvidácii novovzniknutého basketbalového klubu...“ je totálnym nezmyslom. Peniaze mu zastupiteľstvo neschválilo preto, že nesplnil podmienky VZN. Jeho s.r.o Basketbal Pezinok nemá v obchodnom registri zapísanú žiadnu trénerskú činnosť. Preto mohol žiadať peniaze len na projekt školskej basketbalovej ligy, čo však neurobil. Zároveň neuviedol skutočnosť, že mnohých účastníkov tejto ligy dlhodobo trénuje a vychováva Vladimír Kuznecov a títo hráči sú registrovanými členmi Basketbalového klubu Pezinok. Pán Sedlák ďalej tiež zabudol povedať, že v roku 2010 dostal z mestských peňazí (z prebytku hospodárenia) 30 tisíc eur ( 900 tis. korún) na Mládežnícky basketbalový klub. Peniaze však použil na plat extraligového trénera a cestovné pre „ áčko “, čím porušil účel použitia. Mnohí poslanci preto žiadali, aby peniaze vrátil. Mimochodom, v rokoch 2008-2010 prakticky žiadne mládežnícke družstvo nemal. Zrušil dokonca aj „béčko“, v ktorom nachádzali uplatnenie pezinskí odchovanci. Nehoráznosťou je tiež jeho tvrdenie, že mesto sa obrátilo chrbtom k školám a k školskej mládeži. Je smutné, že to hovorí bývalý poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý by mal vedieť, čo všetko mesto pre školy robilo a robí, od rekonštrukcie škôl a telocviční až po platy učiteľov. Pán Sedlák si vymyslel a robí aktivitu, na ktorú si zohnal sponzora. Je to v poriadku a nikto mu v tom nebráni. Mesto podporuje a bude podporovať tých, ktorí s mládežou robia dlhodobo, systematicky, obetavo, úspešne a často zadarmo. A tiež nie je pravda, že väčšina prijímateľov podporu mesta vníma negatívne. Ani z praxe, ani zo spomínanej ankety to nevyplýva. Jeho problémom je skôr to, že sa peniaze už neprerozdeľujú tak, ako keď on bol predsedom športovej komisie. Vtedy rozhodli, že peniaze si rozdelí len pár klubov, ktoré mali svojich zástupcov v komisii. Ostatní buď nedostali nič, alebo len „ drobné “, ba nesmeli byť dokonca ani v miestnosti, kde komisia zasadala a rozdeľovala financie mesta. Dnes sú zasadania komisie verejné a členstvo sme ponúkli zástupcom všetkých športových klubov, ktoré v meste pôsobia.
 
(r)