Územný plán Bratislavského kraja

Marec 2012 / Prečítané 1104 krát
   Podobne ako Pezinok i Bratislavský samosprávny kraj pripravuje svoj nový územný plán. Jeho definitívna podoba sa bude dotýkať aj obyvateľov nášho mesta, a preto vás chceme informovať o dnešnom stave prác a možnostiach jeho pripomienkovania. Spoločné komisie BSK ho zobrali na vedomie 12. 3., zastupiteľstvo BSK ho prerokuje 30. marca. Po tomto termíne od 2. 4. do 30. 5. budú nasledovať verejné prerokovania. Tu je ďalšia možnosť jeho pripomienkovania fyzickými i právnickými osobami. V dňoch 2. a 3. mája bude verejné prerokovanie aj s výkladom spracovateľa, firmou Aurex. 
 
(ra)