Mimoriadne zasadnutie MsZ

Marec 2012 / Prečítané 1566 krát
   Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 15. marca, aby ako hlavný bod svojho programu vzalo na vedomie „Súborné stanovisko k prerokovaniu konceptu Územného plánu mesta Pezinok“. Teraz bude nasledovať spracovanie návrhu ÚPN ako nevariantné riešenie rozvoja mesta. Ďalšie štádium bude verejné prerokovanie, ktoré potrvá 90 dní. V rámci toho v lehote 30 dní budú môcť fyzické i právnické osoby ešte podávať svoje pripomienky k návrhu. Výsledkom bude „ Vyhodnotenie pripomienok“. Potom bude návrh so zapracovanými schválenými pripomienkami, teda konečný návrh, predložený Krajskému stavebnému úradu na posúdenie. Nakoniec, pravdepodobne na decembrovom zasadaní, schváli ÚPN Mestské zastupiteľstvo.
   Ďalším bodom rokovania bolo schválenie dvoch projektov, na ktoré chce mesto získať peniaze z grantov Európskej únie. Prvým je „Revitalizácia – obnova parku v historickej časti Grinava“ v sume 400 tisíc eur a druhým projektom je „ Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ vo výške 500 tis. eur. V obidvoch prípadoch bude spolufinancovanie mesta 5 percent. O postupe prác budeme občanov Pezinka pravidelne informovať v mestských médiách.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: