Na Bratislavskej orezali brezy

Marec 2012 / Prečítané 1644 krát
   Koncom minulého roka obyvatelia Bratislavskej ulice spísali petíciu, v ktorej žiadali Mesto Pezinok o úplný výrub mestského stromoradia z briez, najmä z dôvodu zasahovania stromov do vzdušného elektrického vedenia, zatienenia lámp verejného osvetlenia a znečisťovania ulice a dvorov rodinných domov peľom, listami a lietajúcimi semenami. Po vzájomnej dohode mesto na svoje náklady prostredníctvom spoločnosti Petmas realizovalo na začiatku marca tvarovací rez korún briez. Tento zásah by mal vo veľkej miere problémy, na ktoré občania upozornili, riešiť.
 
Ing. Jana Gubániová
FOTO (mo)
 

Ohodnoťte článok: