Mesto pripravilo na 19. – 21. apríla Jarné upratovanie

Marec 2012 / Prečítané 1125 krát
   V dňoch 19.-22. apríla zabezpečí Mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu. V týchto dňoch bude v čase od 8.00 do 18.00 hod. otvorený areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste (Dubový vŕšok). Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. Za dovezený odpad sa neplatí. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu (napr. nábytok, koberce, kovy, sklo, papier, chladničky, televízory, elektrospotrebiče, pneumatiky, drobný stavebný odpad v množstve 1 m3 na osobu) a biologického odpadu (révy a konáre) od fyzických osôb. Upozorňujeme občanov, aby nenosili nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, lieky, žiarivky, batérie...), tieto môžu odovzdať denne okrem nedele v zbernom mieste nebezpečných odpadov na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas. Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.
 
(OM-OŽP, KS a D)
 

Ohodnoťte článok: