Poďakovanie

Február 2012 / Prečítané 1610 krát
  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 13. 12. 2011 odprevadili nášho drahého
Vojtecha KRASŇANSKÉHO.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje manželka, deti a súrodenci s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...