Ponuka prevencie pre školy

Február 2012 / Prečítané 1515 krát
   Školy v Pezinku majú možnosť vybrať si v roku 2012 zo širokej ponuky tém Mestskej polície v Pezinku v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Uvádzame ich podľa typu a stupňa školy:

PROGRAMY PREVENCIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY
- Prevenčno- bezpečnostný program Bezpečná škôlka
- Ukážky práce Mestskej polície Pezinok s využitím psa

PROGRAMY PREVENCIE PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY
- Prevenčno- bezpečnostný program Bezpečná škola
- Dopravná výchova pre I. stupeň ZŠ
- Prevencia drogových závislostí
- Prevencia kriminality - ako nebyť okradnutý
- Prevencia kriminality - ako správne opísať neznámu osobu
- Úcta a sebaúcta (program vhodný najmä pre I. stupeň ZŠ ako prevencia šikanovania a prácu s kolektívmi tried)
- Riziká dopingu a sebaúcta (do programu je zahrnutá aj problematika anorexie a bulímie)
- Prevencia šikanovania a domáceho násilia
- Prevencia manipulácie osobnosti (program prispôsobujeme podľa požiadaviek školy na viaceré oblasti prevencie. Je vhodný najmä pre tzv. problémové kolektívy
- Prevencia manipulácie v citových vzťahoch mladistvých
- Prevencia negatívnych vplyvov siekt
- Prevencia grafit
- Prevencia obchodovania s ľuďmi
- Prevencia počítačovej kriminality (so zameraním na riziká sociálnych sietí)
- Životné hodnoty a priateľstvo
- Pozitívna motivácia (program obsahuje nové formy prevencie s využitím zážitkového učenia)
- Prevencia agresivity (športovo -preventívny program realizovaný počas telesnej výchovy).
   Okrem uvedených tém ponúkame školám besedy na uvedené témy pre pedagógov i pre rodičov. Za odmenu pre školu, ktorá sa najaktívnejšie zapojí do našich programov, každoročne pripravíme Mikulášsky program a vystúpenie príslušníkov MsP s ukážkami práce polície.
   V priebehu roka plánujeme opäť pripraviť pre všetky základné školy vystúpenie pod názvom "Večer bojových umení mesta Pezinok" a počas letných prázdnin (prvý týždeň) ďalší športovo-naučný detský tábor. Tento rok bude určený pre žiakov 4-5 ročníkov ZŠ.
 
Oddelenie prevencie kriminality, MsP Pezinok
 

Ohodnoťte článok: