Ocenenia malokarpatským baníkom

Február 2012 / Prečítané 1014 krát
   Spoločenský význam malokarpatského baníctva sa vo svojej histórii stretával s konjuktúrami aj depresiami ťažby nerastných surovín a vzťahom nielen vrchnosti ale aj obyvateľstva k jej potrebe. Už dve desaťročia ubehli od ukončenia ťažby v pezinských baniach. Antimónová ani zlatá ruda sa už neťažia a keďže zaniklo aj odborné banícke školstvo, tento stav sa ešte veľmi dlho nezmení.
   Bývalí baníci však na „svoju“ baňu, na rozdiel od štátnych orgánov, nezanevreli. V rámci svojho voľna alebo pokoja na dôchodku sa bezplatne starajú nielen o zachovávanie tradícií, ale aj o uchovanie pamäti na dlhočiznú banícku históriu a údržbu banských diel a technických a písomných pamiatok.
   V kontexte s obdobnými aktivitami v ďalších európskych krajinách sa aj na Slovensku bývalí baníci spájajú do širokého úsilia baníkov a priateľov baníckej histórie. Je potešujúce, že v čele týchto aktivít na Slovensku ako aj pri vzniku Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenskej republiky je aj pezinský Malokarpatský banícky spolok.
   Jeho najviditeľnejšími prejavmi sú nielen banícky vozík na námestí, kaplnka sv. Klementa na Cajle, ale aj banícky náučný chodník a účasť na verejných podujatiach doma v Pezinku a okolí. Najvýznamnejšími aktivitami sú prezentácie nášho mesta a jeho baníckej histórie na Slovensku i v európskych krajinách. Malokarpatský banícky spolok bol ocenený právom zorganizovať po vzore z Čiech prvé stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska s medzinárodnou účasťou. Na toto v ďalších rokoch nadviazali stretnutia v Handlovej, Spišskej Novej Vsi a Rožňave. Organizátormi stretnutí sa stanú i ďalšie banícke mestá.
   Tieto aktivity nezostali nepovšimnuté ani v rámci Európy. Reprezentácie slovenských baníckych miest sa pravidelne zúčastňujú baníckych podujatí v zahraničí v rámci celoeurópskych alebo dvojstranných vzťahov. Dôstojne sme reprezentovali v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Vďaka dôvere v slovenské organizátorské schopnosti sa naša krajina v budúcom roku stane dejiskom 15. Európskych baníckych a hutníckych dní.
Aktivity baníckych spolkov si všímajú aj aktívni politici, ktorých rétorika ale aj názory na možné perspektívy sa pozvoľna menia. Je potešujúce, že nadštandardne pozitívny vzťah k baníctvu dlhodobo prejavuje prezident republiky Ivan Gašparovič. Jeho príklad nasledujú aj iní domáci ale aj zahraniční politici. Stále zreteľnejšie sa vyjadrujú o potrebe využívania domácich nerastných surovín, čo môže v budúcnosti zmeniť aktuálny negatívny vzťah verejnosti k obnoveniu ťažby niektorých nerastov.
   Prezident SR na tradičné novoročné stretnutie, 12. januára už po tretíkrát pozval aj zástupcov baníctva.
   Z Malokarpatského baníckeho spolku sa ho zúčastnili šiesti členovia. Vážime si aj pozvanie na priateľské stretnutie s 1. podpredsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Přemyslom Sobotkom, ktoré sa konalo 1. februára.
   Pokiaľ ide o našu činnosť v Pezinku, do ktorej sa môžu zapojiť aj spoluobčania, chceli by sme upozorniť na pripravované podujatie – jarnú prechádzku spojenú s návštevou zaujímavej trasy Malokarpatskej baníckej cesty. Termín ešte upresníme. Aj vašej účasti sa potešíme! Ing.
 
Rudolf Šembera, JUDr. Dušan Vilím
 

Ohodnoťte článok: