Založili Krajskú organizáciu cestovného ruchu

Február 2012 / Prečítané 1325 krát
   Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi ôsmich krajov na Slovensku zakladá Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). „ Hlavným zámerom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Bratislavskej župy ako atraktívnej turistickej i obchodnej destinácie. Turizmus je nutné chápať ako dôležité ekonomické odvetvie a nástroj regionálneho rozvoja,“ priblížil župan Pavol Frešo.
   K jej ďalším cieľom bude patriť podpora spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Cieľom organizácie je tiež zveľaďovanie a budovanie partnerských vzťahov, uskutočňovanie prieskumov a výskumov, plánovanie, manažment projektov, destinačný marketing, sledovanie kvality služieb, monitoring, fundraising, koordinácia aj poradenstvo.
   Vznik KOCR a členstvo kraja v tejto organizácii odsúhlasili poslanci na januárovom rokovaní. Zastupiteľstvo zároveň schválilo členský príspevok BSK na rok 2012 vo výške 254 000 eur.
 
(it)
 

Ohodnoťte článok: