Odborné semináre o cestovnom ruchu

Február 2012 / Prečítané 1309 krát
   Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 31. januára konal prvý z ôsmich odborných seminárov - workshopov, ktoré sú zamerané na zvýšenie profesionality v manažmente cestovného ruchu na území kraja prostredníctvom prenosu know - how v oblasti destinačného manažmentu od expertov z Dolného Rakúska.
   Cieľom projektu je vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu na území BSK prenosom know-how z Dolného Rakúska a realizácia spoločných marketingových aktivít prepojením turistických destinácií Dolného Rakúska a Bratislavského kraja. Prvou témou odborného seminára boli základné pojmy destinačného manažmentu, význam CR pre rozvoj destinácie a predpoklady úspechu, organizačná štruktúra CR a princípy zakladania a fungovania organizácií destinačného manažmentu. Svoje zastúpenie tu mali jednotliví zástupcovia samosprávy, profesijných združení CR, mimovládnych organizácií a podnikateľov v oblasti CR, ktorí majú záujem spolupracovať v rámci novovznikajúcich organizácií destinačného manažmentu na území Bratislavského kraja v prospech podpory rozvoja turizmu a tým aj celého regiónu.
   Druhý workshop je naplánovaný na 28. februára v Pezinku. Témou bude organizačná štruktúra CR, princípy zakladania a fungovania organizácií destinačneho manažmentu v zmysle zákona č.91/2010 a jeho novely.
 
Peter Vlasák
 

Ohodnoťte článok: