Výročná schôdza Klubu dôchodcov na Cajle

Február 2012 / Prečítané 1429 krát
   Členovia Klubu dôchodcov na Cajlanskej ulici sa zišli 23. januára na výročnej členskej schôdzi. Prišla medzi nich aj vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku Mgr. Renáta Minarovičová.
   Činnosť KD v minulom roku bola pestrá. Svoje aktivity zamerali na organizovanie výletov seniorov do okolitých hôr, zájazdov, školení, rôznych kultúrnych podujatí. Atraktívnymi boli zabíjačky na dvore Denného centra. Nezabúdali ani na starších, poväčšine už nevládnych chorých ľudí, ktorých navštevovali v ich domácnostiach. Priestory Klubu dôchodcov sú celoročne v prevádzke, takže sú prístupné členom klubu, ktorí ich môžu podľa záujmu využívať na rôzne aktivity.
   Na VČS prijali ďalších nových členov. Zvolili si tiež výbor klubu, ktorý zostal pracovať v zložení ako v minulom roku. Prítomní využili stretnutie tiež na gratuláciu členovi klubu Antonovi Jedličkovi, ktorý sa dožil v uplynulých dňoch 70 rokov.
 
(sj)
 
Členky novozvoleného výboru klubu s oslávencom Antonom Jedličkom.