Relaxančné pobyty pre pacientov

Február 2012 / Prečítané 1208 krát
   Liga proti rakovine SR už po tretíkrát organizuje relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov. Celý pobyt je bezplatný a je organizovaný pre pacientov, ktorí nie sú členmi žiadnej organizačnej zložky Ligy proti rakovine. Záujemcovia, ktorí by chceli takýto pobyt absolvovať, môžu si vyzdvihnúť prihlášku u p. Kapcovej (prevádzka Kopírovanie – vedľa obchodu Bageta na Ul. M. R. Štefánika 10). Pretože je o tieto pobyty veľký záujem, je potrebné prihlášku podať v čo najkratšom termíne.

Pobyty:
vek do 55 rokov
19.5. - 25.5. 2012 Penzión U mlynárky, Dudince
18.8. - 24.8. 2012 Hotel Sipox, Štrba
1.10. - 7.10. 2012 Agropenzión Adam, Podkylava

vek nad 55 rokov
18.6. - 24.6. 2012 Hotel Sipox, Štrba
15.9. - 21.9. 2012 Penzión U mlynárky, Dudince

Bližšie informácie získate: 02/52921735, janka@lpr.sk, Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, www.lpr.sk.
 
 
Anna Štilhammerová, Klub Venuša Pezinok