Národný týždeň manželstva

Február 2012 / Prečítané 1178 krát
   Aktivít počas tohto týždňa bolo veľa, no jedna sa predsa len vynímala nad ostatnými svojou zvláštnosťou. Viete akou? V našom meste sme sa rozhodli nájsť manželský pár v najdlhšie žijúcom manželstve. Predstavte si, našli sme až 10 párov, a to: manželov Satkovcov (58 r. manželstvo), Polkovcov (57 r.), Vozatárovcov (58 r.), Beníkovcov (64 r.), Blažekovcov (62 r.), Hujčíkovcov (60 r.), Hrachovských (65 r.), Horváthovcov (61 r.), Hanuskovcov (63 r.) a Ondrejkovičovcov (65 r.)Vybrali sme zástupcov za každú mestskú časť Pezinka. Práve ich sme sa rozhodli pozvať do obradnej siene mestského úradu a tých, ktorí nemohli prísť, navštíviť osobne doma a takto si ich osobitne uctiť a zablahoželať im. Našim manželom ďakujeme za ich svedectvo spoločného života v dobrom aj zlom, v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe. Bolo pre nás zážitkom vidieť, ako sa dá po celý život žiť sľub daný na začiatku manželstva.
   Veru títo ľudia sú pre nás veľmi vzácni, pretože nám dávajú odvahu. Odvahu žiť tak, ako oni a v manželstve vytrvať v dobrom aj zlom. Roky spoločného života ich natoľko zblížili, že dvaja sa stali jedným.
   Po toľkých spoločných rokoch prišlo aj ovocie – pokojný úsmev na tvári, veselý štebot pravnúčat a hlboký pohľad jeden druhému do očí s jedinou vetou na perách: „Ja viem...“.
Veď napokon celá kampaň bola o tom, aby si manželia spravili čas jeden pre druhého a boli si trochu bližší.
   Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto týždňa zapojili. Ďakujeme Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru, Rímsko-katolíckemu farskému úradu, Evanjelickej cirkvi v Pezinku, bratom kapucínom, Televízii Pezinok, redakcii časopisu Pezinčan, reštaurácii Koníček, reštaurácii Matyšák, pizzerii Lalia, a cukrárni vo Fortne. Osobitne Ivanke Poláčkovej a Tanečnému klubu Petan.
   Manželia, ktorí ste nevyužili ponuky tohto týždňa, budete mať príležitosť opäť o rok. Dovtedy zostávajte každým dňom v dobrom i v zlom.
 
Martina Šipošová štatutár Centrum pre rodinu
 

Ohodnoťte článok: