Pezinský plavecký maratón 2012

Február 2012 / Prečítané 1846 krát
   Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským podnikom služieb a Plaveckým klubom v Pezinku pozývajú všetkých plávajúcich už na VII. ročník „ 24-hodinovej nonstop plaveckej štafety“. Začiatok plaveckej štafety je naplánovaný na piatok 2. marca o 11.50 hod. krátkym príhovorom primátora mesta a následne od 12.00 hod. vyštartujú prví plavci. Koniec štafety je v sobotu 3. marca o 12.00 hod. a následne o 12.30 hod. bude slávnostné vyhodnotenie podujatia. V piatok v čase od 17.00 – 18.00 hod. sa uskutoční DUEL PEZINOK – MALACKY.
   Cieľom je zapojiť do štafety čo najviac účastníkov z Pezinka a okolia. Tento rok sa organizátori chcú hlavne zamerať na širokú verejnosť, ktorá bude mať ešte väčší časový priestor ako po minulé roky. Zároveň mimo neostanú ani základné a stredné školy, športové kluby a iné organizácie a spolky, ktoré taktiež budú mať svoj vymedzený časový priestor.
   Najlepším resp. najrýchlejším plavcom v jednotlivých kategóriách budú na sobotňajšom slávnostnom vyhlásení výsledkov odovzdané ceny.
   Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že svojou plaveckou aktivitou prispejete nielen sebe, ale možno aj k vytvoreniu rekordu či už v počte plávajúcich alebo naplávaných kilometrov.
Bližšie informácie získate na www.pezinok.sk , www.plavaren-pk.sk , v TV Pezinok či citylightoch v meste.
Kontakt na organizátorov:
Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS, Trnavská 10, Pezinok, tel.: 0905 222 096, Mgr. Erika Jauschová, vedúca plavárne, Komenského 43, Pezinok, tel: 0905 341 954
(pv)
Kto kedy bude plávať
Piatok – 2. marca

11.50 Oficiálne otvorenie
12.00 – 12.30 štart, prvými plávajúcimi štafetovým spôsobom budú členovia Plaveckého klubu Pezinok
12.30 - 13.30 Gymnázium, Obchodná akadémia, SOŠ Komenského
13.30 - 14.00 ZŠ Orešie
14.00 - 14.30 ZŠ Kupeckého
14.30 - 15.00 ZŠ Na bielenisku
15.00 - 15.30 ZŠ Fándlyho
15.30 - 17.00 Verejnosť
17.00 - 18.00 Duel Pezinok – Malacky
18.00 - 18.30 Akadémia tretieho veku a pezinskí dôchodcovia
18.30 - 19.00 stolní tenisti, karatisti, judisti
19.00 - 19.30 Klub orientačného behu Sokol, VTC Pezinok (volejbalisti,tenisti)
19.30 - 21.00 Verejnosť
21.00 - 21.30 Vínne mušky Pezinok, TO SURIKATA
21.30 - 22.00 Klub podnikateľov mesta Pezinok
22.00 - 23.00 Malokarpatský banícky spolok
23.00 - 24.00 Futbalisti + verejnosť

Sobota – 3. marca

00.00 - 01.00 hokejbalisti, softbalisti + verejnosť
01.00 - 02.00 verejnosť
02.00 - 04.00 SOŠ Policajného zboru + verejnosť
04.00 - 05.00 hasiči, mestskí policajti + verejnosť
05.00 - 06.00 verejnosť
06.00 – 08.00 Plavecký klub
08.00 - 12.00 verejnosť
12.00 oficiálne ukončenie štafety
12.30 slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
 

Ohodnoťte článok: