Poďakovanie

Február 2012 / Prečítané 1743 krát
   Nedokážeme nájsť dostatočné slová vďaky, ktorými by sme sa poďakovali za príkladnú, profesionálnu a obetavú starostlivosť, trpezlivosť, láskavosť, s akou sa starali v Domove sociálnych služieb v Pezinku na Hrnčiarskej ulici pod vedením pani riaditeľky PaeDr. Violy Schmidtovej, o našu ťažko chorú mamičku Máriu Rybeckú.
   Keď sme si uvedomili, že už jej nedokážeme poskytnúť všetku starostlivosť, ktorú si jej zdravotný stav vyžadoval, začali sme uvažovať o umiestnení v zariadení sociálnych služieb. Ďakujeme Bohu, že sme sa rozhodli ju umiestniť práve do tohto zariadenia.
   Osobitná vďaka patrí kolektívu zdravotných sestier, opatrovateliek a opatrovateľov pod vedením vrchnej sestry Kamily Červenkovej a tiež kolektívu pracovníkov sociálneho oddelenia pod vedením pani Heleny Sprušanskej za láskavý a trpezlivý prístup k chorému človeku na sklonku života. Vďaka za ťažkú prácu, ktorú robíte s láskou a trpezlivosťou. Aj keď to boli ťažké chvíle pre našu rodinu, Vaším príkladným prístupom k nej a k jej zdravotnému stavu ste nám boli nápomocní počas celého jej pobytu u vás. Vďaka vám, že v posledných chvíľach svojho života nebola sama a že z tohto sveta odišla pokojne a dôstojne. Svoj život dožila v krásnom a čistom prostredí obklopená láskou.
   Ďakujeme, že ste nám pomohli v najťažšom období nášho i mamičkinho života a želáme všetkým pracovníkom vášho zariadenia veľa zdravia a síl v tomto náročnom povolaní.
  S veľkou úctou a pokorou sa skláňame pred vašou ťažkou a náročnou prácou.
 
Mária Grancová
 

Ohodnoťte článok: