Jarná údržba detských ihrísk

Február 2012 / Prečítané 1768 krát
Polámaná hojdačka na detskom ihrisku Za hradbami.   O pár dní je tu marec a s ním pravdepodobne už aj teplejšie dni. Deti to bude ťahať na detské ihriská, kompetentní ľudia, zodpovední za ich prevádzku, musia včas zabezpečiť ich nevyhnutnú údržbu.
   „V Pezinku máme 36 detských ihrísk, ich údržba sa robí priebežne počas celého roka. Každý mesiac sa robí obhliadka všetkých ihrísk, jestvujúci stav si vždy nafotíme. Do konca marca sa na všetkých pieskoviskách, vrátane materských škôl, vymieňa piesok. Toto každý rok kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ostatné závady sa odstraňujú podľa závažnosti poškodenia,“ napísala nám referentka OŽP MsÚ v Pezinku Martina Strezenická.
   Závad na našich detských ihriskách je každý rok dosť. Niektoré vyplývajú z prirodzenej únavy materiálu, ale prevažne z nadmerného preťažovania a násilného poškodzovania. Na používaných hracích prvkoch treba dôsledne rešpektovať v návode odporúčaný vek dieťaťa a tiež jeho hmotnosť. Nadmerným zaťažením môže prísť k ulomeniu alebo vážnemu poškodeniu niektorých dielov, následkom čoho častokrát dochádza k úrazu a vyradeniu zariadenia z prevádzky.
   V minulom roku bolo na údržbu detských ihrísk z mestského rozpočtu vyčlenených 25 tis. eur, v tomto roku je to 30 tis. eur. Určite to nie malá suma. Od výšky nákladov na opravy zariadení detských ihrísk závisí, koľko zostane na budovanie nových ihrísk či rozširovanie jestvujúcich.
 

Ohodnoťte článok: