Mesto Pezinok - voľné nebytové priestory

Február 2012 / Prečítané 1062 krát
MESTO PEZINOK
VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:
1. v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku,
· miestnosť č. 305 o výmere 33,06 m2
· miestnosť č. 319 o výmere 65,37 m2
· miestnosť č. 320 o výmere 32,40 m2
· miestnosť č. 320a) o výmere 26,60 m2

2. v budove na M.R.Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzemnom podlaží budovy
· miestnosť č. 103 o podlahovej ploche 30,7 m2,
· miestnosť č. 114a) o podlahovej ploche 30,8 m2,

3. v budove MsÚ na Radničnom nám. 7 v Pezinku,
· miestnosť č. 113 o výmere 22,80 m2 od 01.05.2012

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mestskom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelária č. 56 b), tel. č. 033/6901 176, e-mail: katarina.mihalikova@msupezinok.sk .

Ohodnoťte článok: