Mesto Pezinok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Február 2012 / Prečítané 1684 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na predaj budovy na M. R. Štefánika 10 v Pezinku
aj s príslušným pozemkom

1. Minimálna kúpna cena: 700 000,00 EUR s DPH
2. Termín predkladania súťažných návrhov: Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť na Mesto Pezinok v termíne do 28. 3. 2012 do 11.00 hod.
3. Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže je možné pozrieť na www.pezinok.sk 
4. V prípade otázok sa možno obrátiť na: Mgr. Renata Gottschallová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho MsÚ v Pezinku, ktorá je organizátorom súťaže, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk  , tel. č. 033 / 6901 121.

Ohodnoťte článok: